Witamy

System Wspomagania Pracy Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego jest aplikacją powstałą w 2007 roku usprawniającą przepływ informacji z placówek szpitalnych wchodzących w skład Państwowego Ratownictwa Medycznego województwa małopolskiego a Lekarzem Koordynatorem Ratownictwa Medycznego działającym przy Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego.


Aktualnosci

Dodał:Łukasz Bombała 
Prace serwisowe 

W nocy z 4/5.11. oraz 5/6.11. przeprowadzane będą prace administracyjne. Prace serwisowe rozpoczną się o godzinie 1:00, a ich zakończenie przewidziane jest na godzinę 5:00. W tym czasie mogą wystąpić problemy z działaniem aplikacji.